Hỗ trợ cho vay tiêu dùng VPbank Sài Gòn, Bình Thuận

Hotline: 0967.841.843 - Email: benchovay@gmail.com

Cho vay tiêu dùng mua sắm, du lịch, học tập,...

Phạm vi: TP. HCM, Hà Nội, Bình Thuận,...toàn quốc

Cho vay tín chấp không thế chấp tài sản

Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh trong 24h.

Vay tiêu dùng Phan Thiết

Tel: 0967.841.843

Vay tiêu dùng thật đơn giản

Chỉ cần CMND và sổ hộ khẩu.

Lãi suất thấp, giải quyết hồ sơ nhanh

Vay tín chấp thật dễ dàng! Chỉ có tại Cho Vay Tín Chấp Bình Thuận.

Phạm vi hỗ trợ

Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân, LaGi.

Showing posts with label hợp đồng vay tiền. Show all posts
Showing posts with label hợp đồng vay tiền. Show all posts

Tuesday, January 12, 2016

Hợp đồng vay tiền mẫu

Hợp đồng vay tiền, hợp đồng vay tiền cá nhân mẫu, hợp đồng vay cá nhân, hợp đồng vay tay cá nhân, hợp đồng vay tiền tay công chứng, hợp đồng vay tay, hd vay tay mẫu,  hợp đồng vay tay có hiệu lực không, có nên làm hợp đồng vay tay không, vay tay có mất tiền không, cho vay tiền hợp đồng tay, vay thế chấp ngoài hợp đồng giấy tay, 

--------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***-------

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN


Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm có:
Bên A: Ông/Bà  …………………………….………… Giới tính:………………………………
Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………….. 
Địa chỉ thường trú: …………………………………...……………………………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………...…………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………….…..

Bên B: (bên vay)
Ông/Bà  …………………………….…..............……… Giới tính:………………………………
Sinh ngày:……/……../……………Dân tộc:……………………Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:………………………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………….. 
Địa chỉ thường trú: …………………………………...……………………………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………...…………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………….…..
                                                                                                      
Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:
1. Ông/Bà……………………..………..đồng ý cho Ông/bà…………………….…………vay số tiền là: …………………….……VNĐ (bằng chữ:……………………………………………….);
2. Mục đích vay tiền là:……………………………………………………………………………;
3. Tài sản thế chấp là:……………………………………………………………………………...;
4. Thời hạn vay là từ ngày……..tháng……năm…….đến ngày…….tháng……năm………;
5. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt
6. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay.
7. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;
8. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng xuất không bị lừa dối, ép buộ
9. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.
                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B                   ……………………………                                   ………………………………


NGƯỜI LÀM CHỨNG
Tôi tên là:…………CMTND số:…………..…Cấp ngày: …./…../…… Tại:……………Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.

(Ký và ghi rõ họ tên)